spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
O nama arrow Tehnički podaci
Štampaj E-pošta

TEHNIČKI PODACI

 

TRANSFORMATORSKE  STANICE 
Red. Br  NAPONSKI NIVO I VRSTA Broj
MVA
1. TS 110/x kV
-
-
2. TS 35/x kV14
55,5
3. Stubna čeličnorešetkasta TS 10(20)(6)/0,4 kV
250
1,25
4. Stubna betonska TS 10(20)(6)/0,4 kV-
-
5.
 MBTS 10(20)(6)/0,4 kV32395
6.
 Zidana TS ili TS unutrašnje montaže
80
35,44
7.
 Ostali nespecifirani tipovi
-
-
8.
 Ukupno667
178,2

  

 PODACI O KUPCIMA I OSTVARENA POTROŠNJA
Red. Br.

NAPONSKI NIVO I VRSTA POTROŠNJE

Ukupan broj kupaca i godišnji obim
potrošnje električne energije (MWh)
Broj kupaca

Godišnja potrošnja
(MWh)

 1.
 110 kV   0
 2. 35 kV
 13.130,00 
 3. 10 kV
 30 20.950,00
 4. Domaćinstva 23.822101.010,00 
 5. Ostala potrošnja na niskom naponu 2.57026.910,00 
 6. Javna rasvjeta
 -2.170,00 
 7. Ukupno (4+5+6)
 26.392130.910,00 
 8. Ukupno (1+2+3+7)
 26.423154.990,00 


 
 Red. Br.
Naponski nivo na kojem se
preuzima električna energija
TS
 1. 35 kV

 TS 110/35/10 kV Trebinje 1

 TS 35/10 kV Bileća

 RP 400/220/110/35 kV Trebinje

 HE Trebinje 1

 TS 110/35 kV Gacko

 TS 110/35/10 kV Stolac 

 2. 10 kV

 TS 110/35/10 kV Trebinje 1

 TS 110/10 kV Nevesinje 

 TS 110/35/10 kV Bileća

 

Red. Br.
 VRSTA I NAPONSKI NIVO VODA
Ukupna dužina (km) 
1.
 Nadzemni vod 35 kV
151,763
2.
 Nadzemni vod 10 kV2080
3.
 Kablovski vod 10 kV61,486
4.
 Nadzemna mreža niskog napona 0,4 kV
1.713,476
5.
 Kablovska mreža niskog napona 0,4 kV104,122

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB