Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obavještenje potrošačima Opštine Gacko 29.05.2022

Obavještenje potrošačima Opštine Gacko.

Dana 29.05.2022 zbog kvara na DV 35 KV Gacko došlo je do prekida napajanja električnom energijom u trajanju od 15:32 do 21:56h.

Pomenuti dalekovod koji napaja TS 35/10 KV Gacko iz Elektroprenosove TS 110/35KV zbog udara groma pretrpio je oštećenja na vise izolatora što je rezultiralo duzem trajanju otklanjanja kvara.

Molimo potrošače za razumijevanje.