Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obavještenje potrošačima električne energije za opštinu Gacko za 20.06.2022 god.

р.б.

Назив одвода( довода)

Временски период искључења

Датум искључења

Потрошачи који остају без напајања ел.енергијом

1.

Одвод 10 kV Автовац

10.00-11.00

20.06.2022

Михољаче, Автовац, Муља, Липник, Самобор, Гарева, Дулићи, Казанци, Вратковићи, Брљево, Орлова Глава

2.

Одвод 10 kV Врбица

10.30-12.00

20.06.2022

Хидроградња, Гостинац, Врбица, Јасеник, Улиње, Дражиљево, Врба, Чемерно, Саставци, Изгори, Бистрица, Борач, Кошута, Степен, Пржине, Данићи, Пусто поље, Заградци, Кључ, Кула

3.

Одвод 10 kV Фојница

11.30-13.00

20.06.2022

Зечице, Југопревоз, Грачаница, Рудо Поље, Краварево-Вишњево, Наданићи, Меданићи, Руда Главица, Срђевићи, Луковице, Шуме, Градина, Добро Поље, Фојница, Љесков Дуб, Рибари, Сливља, Кокорина, Југовићи, Крупац

4.

Одвод 10 kV "42"

12.30-13.30

20.06.2022

Улице: Видовданска, Немањина, Српских Ратника, Николе Тесле, Змај Јовина и Алексе Јакшића

5.

Одвод 10 kV Град

13.00-14.30

20.06.2022

Улице: Стојана Ковачевића, Трг Саве Владисавића, Херцега Стефана, 18ХЛПБ и Милорада Поповића.

6.

Доводна ДВ Гацко 35 kV

14.00-15.00

20.06.2022

Комплет Општина ГАЦКО

 

7.

Одвод 10 kV Лисичина

14.30-16.00

20.06.2022

Улице Краљице Јелене, Солунски Добровољаца, Његошева, Алексе Шантића и Херцега Стефана.