Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obavještenje potrošačima električne energije u Trebinju 03.03.2012.god

 

Obavještavamo potrošače električne energije, koji se napajaju iz trafostanice 35/10 kV Trebinje 2 da će, počev od srijede 07.03.2012 godine Elektro-Hercegovina vršiti zamjenu kompletne opreme u trafostanici 35/10 kV Trebinje 2.

Ovaj, veoma vrijedan i zahtjevan projekat radi se sa ciljem modernizacije opreme u trafostanici čime će se značajno povećati sigurnost i pouzdanost napajanja potrošača električne energije sa ove trafostanice. Istovremeno sa ovim radovima vršiće se opremanje i puštanje u rad trafostanice 35/10 kV Industrijska zona koja je trenutno van pogona i čijim će se puštanjem u rad uspostaviti normalno uklopno stanje i povećati sigurnost napajanja potrošača koji su se ranije napajali sa navedene trafostanice .

Radovi na zamjeni opreme trajaće oko mjesec dana pri čemu može doći do kratkotrajnih prekida u napajanju potrošača električnom energijom(1-2 sata), prekida koji će biti unaprijed planirani i najavljeni.

Imajući u vidu da je ovo kapitalan projekat Elektro-Hercegovine milionske vrijednosti, koji će imati dugoročne pozitivne efekte, molimo potrošače električne energije za razumijevanje zbog prekida u napajanju.