Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obavještenje potrošačima električne energije u Trebinje za dan 15.05.2012.godine

Od Službe održavanja elekroenergetskih postrojenja najavljeni su radovi na ugradnji nove opreme u TS 35/10 kV Trebinje2 dana 15.05.2012.godine, pa su mogući povremeni kraatkotrajni prekidi u napajanju za potrošače koji se napajaju sa navedene trafostanice .

 Takođe je najavljeno beznaponsko stanje u trafostanicama Ložiona2,Elektrohercegovina i Stadion pa će bez napajajanja električnom energijom biti potrošači koji se napajaju preko navedenih trafostanica u vremenu od 10:00 do 13:00 časova.

Molimo potrošače da imaju razumjevanje za navedeno beznaponsko stanje!