Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obavještenje potrošačima el.energije Gacko 11.09.2009.

Od strane „ELEKTROPRENOS“-a BiH Operativno područje Mostar  radovi na reviziji opreme na DV 110 kV Bileća-Gacko, koji su prethodno bili najavljeni za 02.09.2009 god, ponovo su  najavljeni  dana 11.09.2009 (petak) godine u vremenu od 08ººdo 15ººh,  pa će u tom vremenu  bez napajanja električnom energijom biti  svi potrošači na području Opštine Gacko! Molimo potrošače da imaju razumjevanja za najavljeno beznaponsko stanje.