Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obavještenje kupcima električne energije o naknadama 22.09.2009.

Zavisno preduzeće "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje obavještava kupce električne energije da je "Regulatorna komisija za energetiku RS" odobrila naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu i naknade za priključenje nestandardnim priključkom na distributivnu mrežu.

Iznosi naknada objavljeni su u Službenom glasniku RS broj 81/09 od 11.09.2009 godine.

Takođe, iznosi naknada objavljeni su na oglasnim tablama svih Radnih jedinica na području Zavisnog preduzeća "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, kao i na internet stranicama "Regulatorne komisije za energetiku RS" i "Elektro-Hercegovine" kao dokumenat: "Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu" sa specifikacijom u prilogu.

(Na našoj stranici nalazi se u sekciji Informacije - RJEšENJA).

Prema Rješenju Regulatorne komisije naknade se počinju primjenjivati od 01.10.2009 godine.