Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obavještenje potrošačima električne energije u Trebinju 30.03.2010.god

Od strane „ELEKTROPRENOS“BiH najavljeni su  radovi na godišnjoj reviziji opreme  u TS110/35/10 kV Trebinje1 na
1.DV 10 kV Lastva- Ljubomir dana 30.03.2010 godine u vremenu od 08ºº do 11ºº,  
2.KO 10 kV Vinogradi dana 30.03.2010 godine u vremenu od 11ºº do 14ººpa će u tom vremenu  bez napajanja električnom energijom biti potrošači koji se napajaju sa svih trafostanica na pomenutim dalekovodima.