OSNOVNE INFORMACIJE

Zavisno preduzeće ”Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje” , osnovano je 1949. godine kao tadašnje ”Sresko električno preduzeće”.U prethodnom periodu preduzeće je poslovalo pod različitim nazivima, da bi zahvaljujući svom razvoju i integracionim procesima elektrodistributivne djelatnosti izraslo u današnje zavisno preduzeće”Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje”.

 

Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje je preduzeće regionalnog tipa, i svoju distributivnu djelatnost obavlja na području jugoistočnog dijela Republike Srpske.Osim ove osnovne djelatnosti, ovo preduzeće se bavi : projektovanjem, izgradnjom , rekonstrukcijom i sanacijom elektroenergetskih objekata, nadzorom, izvođenjem radova i izradom priključaka na distributivnu mrežu.

 

Sa sjedištem koje se nalazi u Trebinju, na adresi ”Trg Jovana Raškovića br.6”, preduzeće posluje preko 5 terenskih jedinica : T.J. Elektro Trebinje, T.J. Elektro Bileća, T.J. Elektro Gacko, T.J. Elektro Nevesinje, i T.J. Elektro Ljubinje.Njegova uloga je veoma bitna, imajući u vidu da je ovo preduzeće jedini isporučilac električne energije na prostoru Istočne Hercegovine.Rast broja potrošača na području Elektro-Hercegovine iznosi oko 4%.

 

Preduzeće godišnje isporuči oko 222 GWh električne energije, što čini oko 6% ukupne distributivne potrošnje u Republici Srpskoj, ili oko 33 500 potrošača, od toga oko 30250 čine domaćinstva i oko 3250 potrošači u kategorijama velepotrošnje i ostale potrošnje.

 

Upravljanje visokonaponskom mrežom vrši ”Distributivni centar upravljanja” sa sjedištem u upravnoj zgradi u Trebinju.U centru je trenutno u toku implementacija savremenog SCADA sistema za upravljanje visokonaponskom mrežom. Preduzeće Elektro-Hercegovina gazduje sa 9 trafostanica visokog napona - 35/10 kV, kao i 718 trafostanica srednjeg napona - 10/0,4 kV. Na ovom području je takođe izgrađeno 1345 kilometara viskonaponske mreže i 1425 kilometara niskonaponske mreže. Distributivna mreža kojom upravlja Elektro-Hercegovina je izuzetno razuđena, i obuhvata veliki geografski prostor, s obzirom na relativno mali broj potrošača koji se sa nje napaja.

 

Specifičnost ove Elektrodistribucije u odnosu na druge čini geografska pozicija i različitost terena,te uslova na terenu za održavanje mreže.Na sjevernom području terenskih jedinica : Gacko i Nevesinje, zime su izuzetno jake sa velikim snježnim padavinama i ledenim nanosima, dok se na jugu, na području Trebinja, Bileće i Ljubinja javljaju kišni periodi sa grmljavinom, koji utiču na održavanje mrežne infrastrukture. U južnom dijelu područja koje pokriva Elektro-Hercegovina, ljeti se često javljaju i veliki požari,pa su terenske ekipe često angažovane u gašenju požara i saniranju štete nastale u njima.

           

 

Osnovni podaci o preduzeću:

 

ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje

Trg Jovana Raškovića br.6

89101 TREBINJE

Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Matični broj jedinstvenog registra: 1779729 

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4401354720000

Poreski identifikacioni broj: 0401354720000

Šifra djelatnosti: 40130