TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKI PODACI

 

TRANSFORMATORSKE  STANICE 
Red. Br   NAPONSKI NIVO I VRSTA Broj MVA
1.  TS 110/x kV - -
2.  TS 35/x kV 8 43,1
3.  Stubna čeličnorešetkasta TS 10(20)(6)/0,4 kV 467 32,16
4.  Stubna betonska TS 10(20)(6)/0,4 kV 10 0,5
5.  MBTS 10(20)(6)/0,4 kV 49 30,77
6. BTES (Blindirana TS) 7 2,81
7.  Zidana TS ili TS unutrašnje montaže 42 41,04
8.  Ostali nespecifirani tipovi - -
9.  Ukupno 682 178,41

  

 PODACI O KUPCIMA I OSTVARENA POTROŠNJA
Red. Br.

NAPONSKI NIVO I VRSTA POTROŠNJE

Ukupan broj kupaca i godišnji obim
potrošnje električne energije (MWh)
Broj kupaca

Godišnja potrošnja
(MWh)

 1.  110 kV    0
 2.  35 kV  1 3.130,00 
 3.  10 kV  30  20.950,00
 4.  Domaćinstva  23.822 101.010,00 
 5.  Ostala potrošnja na niskom naponu  2.570 26.910,00 
 6.  Javna rasvjeta  - 2.170,00 
 7.  Ukupno (4+5+6)  26.392 130.910,00 
 8.  Ukupno (1+2+3+7)  26.423 154.990,00 


 
 Red. Br.
Naponski nivo na kojem se
preuzima električna energija
TS
 1.  35 kV

 TS 110/35/10 kV Trebinje 1

 TS 110/35/10 kV Bileća

 RP 400/220/110/35 kV Trebinje

 HE Trebinje 1

 TE Gacko

 TS 110/35/10 kV Stolac 

 2.  10 kV

 TS 110/35/10 kV Trebinje 1

RP 400/220/110/35 kV Trebinje

 TS 110/10 kV Nevesinje 

 TS 110/35/10 kV Bileća

MHE DO SE Turmenti

 

Red. Br.  VRSTA I NAPONSKI NIVO VODA Ukupna dužina (km) 
1.  Nadzemni vod 35 kV 116,40
2.  Nadzemni vod 10 kV 1125,83
3.  Kablovski vod 10 kV 88,08
4.  Nadzemna mreža niskog napona 0,4 kV 1067,68
5.  Kablovska mreža niskog napona 0,4 kV 93,48