Uslužni centar

Uslužni centri:

  • Daju sve informacije o priključenju novoizgrađenog mjernog mjesta ili ranije isključenog i odjavljenog mjernog mjesta krajnjeg kupca na elektro-distributivnu mrežu.Primaju zahtjeve kupca koji se odnose na priključenje;
  • Kupcima nude na potpis Ugovore o priključenju i Ugovore o snabdijevanju;
  • Primaju sve zahtjeve i primjedbe kupaca el.enrgije (usmene i pismene),koje se odnose na kvalitet napajanja el. enrgijom i očitanja brojila kupaca i putem protokola prosleđuju nadležnim službama preduzeća;
  • Primaju  prigovore i žalbe kupaca (usmene i pismene),na tačnost obračuna utrošene el. energije na mjernim mjestima kupaca,dostavu računa i uplate.Primjedbe koje ne mogu riješiti i sve pismene primjedbe prosleđuju Službi za rješavanje prigovora i žalbi krajnjih kupaca;
  • Primaju u pismenom obliku zahtjeve za promjenu podataka o kupcima i mjernim mjestima. Usluga promjene podataka i sklapanje novog Ugovora o snabdijevanju se ne naplaćuje.

Kontakt informacije o uslužnim centrima možete naći ovde